Najczęściej zadawane pytania

Maksymalny rozmiar pliku to 2048 MB.
Maksymalny czas udostępniania pliku to 7 dni.
Pliki możesz udostępniać z komputera oraz z urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.
Po przesłaniu pliku na serwer możesz samodzielnie określić po jakim czasie nastąpi jego automatyczne usunięcie. Jeśli nie skorzystasz z tej opcji wówczas plik usunie się po 7 dniach.
Po przesłaniu pliku na serwer możesz określić po ilu pobraniach nastąpi jego automatyczne usunięcie. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji wówczas plik usunie się po 7 dnaich lub po upływie czasu jaki sam określiłeś.
Tak, w każdej chwili możesz manualnie skasować plik za pomocą linku usuwającego wygenerowanego po udostępnieniu pliku, bez względu na to jakie opcje automtycznego usunięcia wybrałeś wcześniej.
Tak, w takim przypadku plik zostanie usunięty w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy.
Tak, po przesłaniu pliku na serwer możesz wygenerować losowe hasło, które będzie należało podać przed rozpoczęciem pobierania pliku.
Po wygenerowaniu hasło znane jest tylko osobie udostępniającej plik i w przypadku jego zapomnienia nie ma możliwości jego odzyskania.
Każdy link generowany jest automatycznie i można go zapisać tylko w momencie przesłania pliku na serwer.
Kontakt z nami możliwy jest za pomocą formularza znajdującego się w menu Kontakt.